Gram Price Today 22 November 2023: हरभराचे भाव वाढले | हरभराला मिळाला 7801 रूपये दर पहा..

By Bajarbhav

Published on:

Gram Price Today

Market Rate Daily: आजचे हरभरा बाजार भाव | Gram Price Today 22 November 2023

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर!

शेतमाल : हरभरा बाजारभाव (Gram Price Today)

दिनांक:- 22/11/2023

बाजार समिती – पुणे

आवक – 37

किमान दर – 6500

कमाल दर – 7700

सर्वसाधारण दर – 7100

बाजार समिती – हिंगोली

आवक – 110

किमान दर – 5500

कमाल दर – 6005

सर्वसाधारण दर – 5752

बाजार समिती – कारंजा

आवक – 140

किमान दर – 4995

कमाल दर – 5800

सर्वसाधारण – 5600

बाजार समिती – रिसोड

आवक – 110

किमान दर – 5350

कमाल दर – 5780

सर्वसाधारण दर – 5555

बाजार समिती – चिखली

आवक – 54

किमान दर – 4800

कमाल दर – 5700

सर्वसाधारण दर – 5250

बाजार समिती – वाशीम

आवक – 60

किमान दर – 5175

कमाल दर – 5800

सर्वसाधारण दर – 5300

बाजार समिती – दर्यापूर

आवक – 3000

किमान दर – 4500

कमाल दर – 5215

सर्वसाधारण दर – 5130

बाजार समिती – लातूर

आवक – 721

किमान दर – 5500

कमाल दर – 6201

सर्वसाधारण दर – 5900

बाजार समिती – जालना

आवक – 56

किमान दर – 4800

कमाल दर – 5650

सर्वसाधारण दर – 5100

बाजार समिती – अकोला

आवक – 172

किमान दर – 5000

कमाल दर – 5860

सर्वसाधारण दर – 5400

बाजार समिती – अमरावती

आवक – 213

किमान दर – 5400

कमाल दर – 5671

सर्वसाधारण दर – 5535

बाजार समिती – नागपूर

आवक – 257

किमान दर – 5582

कमाल दर – 5951

सर्वसाधारण दर – 5859

बाजार समिती – मुंबई

आवक – 286

किमान दर – 6000

कमाल दर – 7500

सर्वसाधारण दर – 7000

बाजार समिती – मुर्तीजापूर

आवक – 460

किमान दर – 5685

कमाल दर – 6060

सर्वसाधारण दर – 5865

बाजार समिती – मेहकर

आवक – 140

किमान दर – 5000

कमाल दर – 5500

सर्वसाधारण दर – 5300

बाजार समिती – मंगरुळपीर

आवक – 362

किमान दर – 5200

कमाल दर – 5800

सर्वसाधारण दर – 5650

बाजार समिती – काटोल

आवक – 38

किमान दर – 4700

कमाल दर – 5660

सर्वसाधारण दर – 5260

शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा. (Gram Price Today)

https://ebajarbhav.in/register-heirs-online-on-satbara-utara/
Gram Price Today 22 November 2023: हरभराचे भाव वाढले | हरभराला मिळाला 7801 रूपये दर पहा..

🙏 धन्यवाद! 🙏

Bajarbhav

Related Post

Leave a Comment