Onion Rate today : आजचे कांदा बाजारभाव | आज कांद्याला मिळाला एवढा दर | दि 30 November 2023

By Bajarbhav

Published on:

Onion Rate today

Market Rate Daily : आजचे कांदा बाजारभाव | Onion Rate today 30 November 2023

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर.! त्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करुन लगेच ग्रुप जॉइन व्हा.

https://ebajarbhav.in/register-heirs-online-on-satbara-utara/
Onion Rate today : आजचे कांदा बाजारभाव | आज कांद्याला मिळाला एवढा दर | दि 30 November 2023

शेतमाल : कांदा बाजारभाव (Onion Rate today)

दिनांक :- 30/11/2023

बाजार समिती – कोल्हापूर

आवक – 3746

किमान दर – 1500

कमाल दर – 4600

सर्वसाधारण दर – 2800

बाजार समिती – अकोला

आवक – 802

किमान दर – 2500

कमाल दर – 4500

सर्वसाधारण दर – 4000

बाजार समिती – छत्रपती संभाजीनगर

आवक – 1062

किमान दर – 1200

कमाल दर – 3500

सर्वसाधारण दर – 2350

बाजार समिती – चंद्रपूर-गंजवड

आवक – 220

किमान दर – 2500

कमाल दर – 3500

सर्वसाधारण दर – 3000

बाजार समिती – मुंबई-कांदा बटाटा मार्केट

आवक – 6541

किमान दर – 2900

कमाल दर – 4500

सर्वसाधारण दर – 3700

बाजार समिती – जुन्नर

आवक – 1300

किमान दर – 2000

कमाल दर – 5000

सर्वसाधारण दर – 3500

बाजार समिती – सोलापूर

आवक – 36984

किमान दर – 100

कमाल दर – 5200

सर्वसाधारण दर – 2800

बाजार समिती – येवला

आवक – 2000

किमान दर – 900

कमाल दर – 3755

सर्वसाधारण दर – 3050

बाजार समिती – धुळे

आवक – 2096

किमान दर – 500

कमाल दर – 4110

सर्वसाधारण दर – 3800

बाजार समिती – लासलगाव

आवक – 5265

किमान दर – 2551

कमाल दर – 4261

सर्वसाधारण दर – 3900

जार समिती – लासलगाव – विंचूर

आवक – 3930

किमान दर – 2000

कमाल दर – 4125

सर्वसाधारण दर – 3750

बाजार समिती – जळगाव

आवक – 626

किमान दर – 1300

कमाल दर – 3877

सर्वसाधारण दर – 2675

बाजार समिती – पंढरपूर

आवक – 534

किमान दर – 400

कमाल दर – 5000

सर्वसाधारण दर – 3000

बाजार समिती – नागपूर

आवक – 1000

किमान दर – 3000

कमाल दर – 4000

सर्वसाधारण दर – 3750

बाजार समिती – राहूरी -वांबोरी

आवक – 1430

किमान दर – 500

कमाल दर – 4100

सर्वसाधारण दर – 2800

बाजार समिती – संगमनेर

आवक – 5325

किमान दर – 600

कमाल दर – 4600

सर्वसाधारण दर – 2550

बाजार समिती – चांदवड

आवक – 3000

किमान दर – 1800

कमाल दर – 4151

सर्वसाधारण दर – 3300

बाजार समिती – मनमाड

आवक – 2000

किमान दर – 1400

कमाल दर – 3986

सर्वसाधारण दर – 3400

बाजार समिती – सटाणा

आवक – 5250

किमान दर – 300

कमाल दर – 4105

सर्वसाधारण दर – 3500

बाजार समिती – साक्री

आवक – 1505

किमान दर – 1500

कमाल दर – 3955

सर्वसाधारण दर – 3700

बाजार समिती – देवळा

आवक – 2630

किमान दर – 1200

कमाल दर – 3905

सर्वसाधारण दर – 3500

बाजार समिती – उमराणे

आवक – 9500

किमान दर – 1001

कमाल दर – 3835

सर्वसाधारण दर – 3300

बाजार समिती – सांगली -फळे भाजीपाला

आवक – 3393

किमान दर – 600

कमाल दर – 4600

सर्वसाधारण दर – 2600

बाजार समिती – पुणे

आवक – 10893

किमान दर – 2500

कमाल दर – 4700

सर्वसाधारण दर – 3600

बाजार समिती – नागपूर

आवक – 1000

किमान दर – 4000

कमाल दर – 5000

सर्वसाधारण दर – 4750

बाजार समिती – पिंपळगाव बसवंत

आवक – 10800

किमान दर – 1000

कमाल दर – 4451

सर्वसाधारण दर – 3451

बाजार समिती – उमराणे

आवक – 9500

किमान दर – 1001

कमाल दर – 3835

सर्वसाधारण दर – 3300

बाजार समिती – सांगली -फळे भाजीपाला

आवक – 3393

किमान दर – 600

कमाल दर – 4600

सर्वसाधारण दर – 2600

बाजार समिती – पुणे

आवक – 10893

किमान दर – 2500

कमाल दर – 4700

सर्वसाधारण दर – 3600

बाजार समिती – नागपूर

आवक – 1000

किमान दर – 4000

कमाल दर – 5000

सर्वसाधारण दर – 4750

बाजार समिती – पिंपळगाव बसवंत

आवक – 10800

किमान दर – 1000

कमाल दर – 4451

सर्वसाधारण दर – 3451

शेतकरी मित्रांनो www.ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा. (Onion Rate today)

Bajarbhav

Related Post

1 thought on “Onion Rate today : आजचे कांदा बाजारभाव | आज कांद्याला मिळाला एवढा दर | दि 30 November 2023”

Leave a Comment