आजचे सोयाबीन बाजार भाव Soyabean price today 06 November 2023

By Bajarbhav

Published on:

Soyabean price today

आजचे सोयाबीन बाजार भाव, Soyabean price today 06 November 2023

शेतमाल : सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean price today)

दिनांक:- 06 नोव्हेंबर 2023

बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर,

आवक- 2425,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 4861,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- हिंगोली,

आवक- 2905,

किमान दर- 4525,

कमाल दर- 4935,

सर्वसाधारण दर- 4730,

बाजार समिती- लासलगाव – निफाड,

आवक- 1577,

किमान दर- 3500,

कमाल दर- 4878,

सर्वसाधारण दर- 4830,

बाजार समिती – नागपूर,

आवक- 3708,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 4825,

बाजार समिती- माजलगाव,

आवक- 4502,

किमान दर- 4250,

कमाल दर- 4825,

सर्वसाधारण दर- 4751,

बाजार समिती- अमरावती,

आवक- 18846,

किमान दर- 4825,

कमाल दर- 4871,

सर्वसाधारण दर- 4848,

बाजार समिती- कारंजा,

आवक- 15000,

किमान दर- 4400,

कमाल दर- 4995,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- मालेगाव (वाशिम),

आवक- 2350,

किमान दर- 4650,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- रिसोड,

आवक- 3000,

किमान दर- 4750,

कमाल दर- 4980,

सर्वसाधारण दर- 4865,

बाजार समिती – मोर्शी,

आवक- 1900,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4815,

सर्वसाधारण दर- 4707,

बाजार समिती- तुळजापूर,

आवक- 2500,

किमान दर- 4761,

कमाल दर- 4761,

सर्वसाधारण दर- 4761,

बाजार समिती- यवतमाळ,

आवक- 4434,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4955,

सर्वसाधारण दर- 4627,

बाजार समिती – आर्वी,

आवक- 1320,

किमान दर- 4000,

कमाल दर- 4825,

सर्वसाधारण दर- 4350,

बाजार समिती- चिखली,

आवक- 6225,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 5130,

सर्वसाधारण दर- 4715,

बाजार समिती- हिंगणघाट,

आवक- 13908,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 4000,

बाजार समिती- कारंजा,

आवक- 15000,

किमान दर- 4400,

कमाल दर- 4995,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- मुर्तीजापूर,

आवक- 4100,

किमान दर- 4475,

कमाल दर- 4950,

सर्वसाधारण दर- 4785,

बाजार समिती- रिसोड,

आवक- 3000,

किमान दर- 4750,

कमाल दर- 4980,

सर्वसाधारण दर- 4865,

बाजार समिती – मलकापूर,

आवक- 4850,

किमान दर- 4000,

कमाल दर- 4865,

सर्वसाधारण दर- 4100,

बाजार समिती- वरोरा,

आवक- 2045,

किमान दर- 3100,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4300,

बाजार समिती- वरोरा-खांबाडा,

आवक- 1035,

किमान दर- 3200,

कमाल दर- 4700,

सर्वसाधारण दर- 4300,

बाजार समिती- आंबेजोबाई,

आवक- 2300,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4857,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- अहमहपूर,

आवक- 15756,

किमान दर- 3600,

कमाल दर- 4860,

सर्वसाधारण दर- 4728,

बाजार समिती- औसा,

आवक- 7417,

किमान दर- 4251,

कमाल दर- 4937,

सर्वसाधारण दर- 4853,

बाजार समिती – औराद शहाजानी,

आवक- 2852,

किमान दर- 4679,

कमाल दर- 4827,

सर्वसाधारण दर- 4753,

बाजार समिती- मुरुम,

आवक- 1950,

किमान दर- 4550,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4675,

बाजार समिती- बसमत,

आवक- 1860,

किमान दर- 4545,

कमाल दर- 4890,

सर्वसाधारण दर- 4717,

बाजार समिती- उमरखेड-डांकी,

आवक- 1010,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4700,

सर्वसाधारण दर- 4650,

बाजार समिती- काटोल,

आवक- 1350,

किमान दर- 3900,

कमाल दर- 4848,

सर्वसाधारण दर- 4250,

बाजार समिती- आष्टी (वर्धा),

आवक- 1168,

किमान दर- 4400,

कमाल दर- 4865,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- आष्टी- कारंजा,

आवक- 1205,

किमान दर- 4315,

कमाल दर- 4880,

सर्वसाधारण दर- 4575,

बाजार समिती- सिंदी (सेलू),

आवक- 3242,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 4850,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- आर्णी,

आवक- 1095,

किमान दर- 4200,

कमाल दर- 4745,

सर्वसाधारण दर- 4350,

शेतकरी मित्रांनो हे वरील बाजारभाव आहेत. 06 नोव्हेंबर 2023 चे दिवसभरातील कापसाचे बाजार भाव, मागच्या वर्षी कापूस बाजार भाव हा फार जास्त होता. यावर्षी कापूस बाजार भाव वाढेल. अशी अपेक्षा शेतकरी मित्रांना होती.

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर! (Cotton price today)

आता महाराष्ट्रातील तुमच्या जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजार भाव, Bajar bhav Today, Mandi Bhav, APMC Rates जसे, कापूस (Cotton rate), तूर (Tur Rate), सोयाबीन (Soyabean Rate), बाजरी (Bajra Rate), हरभरा (Gram Rate), मका (Makka Rate), कांदा (Onion Rate), डाळिंब (Pomegranate Rate), ज्वारी (sorghum), उडीद (Udid), ई. पिकांचे बाजार भाव दररोज आपल्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा.

हे पण वाचा: आजचे कापूस बाजार भाव Cotton price today 06 November 2023

Soyabean price today
Soyabean price today

Bajarbhav

Related Post

2 thoughts on “आजचे सोयाबीन बाजार भाव Soyabean price today 06 November 2023”

Leave a Comment