आजचे सोयाबीन बाजार भाव Soyabean price today 07 November 2023

By Bajarbhav

Updated on:

Soyabean price today

आजचे सोयाबीन बाजार भाव, Soyabean price today 07 November 2023

शेतमाल : सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean price today)

दिनांक:- 07/11/2023

बाजार समिती – अहमदनगर,

आवक- 1159,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- लासलगाव – विंचूर,

आवक- 3215,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- छत्रपती संभाजीनगर,

आवक- 67,

किमान दर- 4400,

कमाल दर- 4876,

सर्वसाधारण दर- 4638,

बाजार समिती – माजलगाव,

आवक- 2990,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4825,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- कारंजा,

आवक- 12000,

किमान दर- 4395,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4775,

बाजार समिती- अचलपूर,

आवक- 1055,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4650,

बाजार समिती- तुळजापूर,

आवक- 2150,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- मालेगाव (वाशिम),

आवक- 1850,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 4950,

सर्वसाधारण दर- 4630,

बाजार समिती- सोलापूर,

आवक- 828,

किमान दर- 3700,

कमाल दर- 4840,

सर्वसाधारण दर- 4705,

बाजार समिती – अमरावती,

आवक- 15657,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 4865,

सर्वसाधारण दर- 4782,

बाजार समिती- नागपूर,

आवक- 3271,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 4825,

बाजार समिती- हिंगोली,

आवक- 2841,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 5050,

सर्वसाधारण दर- 4825,

बाजार समिती – कोपरगाव,

आवक- 803,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4967,

सर्वसाधारण दर- 4875,

बाजार समिती- मेहकर,

आवक- 3420,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 5400,

सर्वसाधारण दर- 5000,

बाजार समिती- लासलगाव – निफाड,

आवक- 1578,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 4820,

सर्वसाधारण दर- 4791,

बाजार समिती- लातूर -मुरुड,

आवक- 521,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 4875,

सर्वसाधारण दर- 4825,

बाजार समिती- अकोला,

आवक- 9304,

किमान दर- 4000,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4600,

बाजार समिती- यवतमाळ,

आवक- 1962,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4875,

सर्वसाधारण दर- 4587,

बाजार समिती – चिखली,

आवक- 4450,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 5080,

सर्वसाधारण दर- 4690,

बाजार समिती- हिंगणघाट,

आवक- 10051,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 4990,

सर्वसाधारण दर- 4000,

बाजार समिती- उमरेड,

आवक- 3760,

किमान दर- 3500,

कमाल दर- 5090,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- हिंगोली- खानेगाव नाका,

आवक- 633,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- जिंतूर,

आवक- 811,

किमान दर- 4650,

कमाल दर- 4825,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- मलकापूर,

आवक- 5920,

किमान दर- 4005,

कमाल दर- 4825,

सर्वसाधारण दर- 4430,

बाजार समिती – दिग्रस,

आवक- 620,

किमान दर- 4650,

कमाल दर- 4950,

सर्वसाधारण दर- 4865,

बाजार समिती- तेल्हारा,

आवक- 1250,

किमान दर- 4450,

कमाल दर- 4850,

सर्वसाधारण दर- 4810,

बाजार समिती- साक्री,

आवक- 690,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4700,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती- आंबेजोबाई,

आवक- 1050,

किमान दर- 4730,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4820,

बाजार समिती- औसा,

आवक- 5926,

किमान दर- 5926,

कमाल दर- 4969,

सर्वसाधारण दर- 4890,

बाजार समिती- औराद शहाजानी,

आवक- 1892,

किमान दर- 4850,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4875,

बाजार समिती- मुरुम,

आवक- 1921,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4790,

सर्वसाधारण दर- 4525,

बाजार समिती- उमरगा,

आवक- 390,

किमान दर- 4601,

कमाल दर- 4850,

सर्वसाधारण दर- 4781,

बाजार समिती- सेनगाव,

आवक- 465,

किमान दर- 4200,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती- बार्शी – टाकळी,

आवक- 350,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 4950,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- नादगाव खांडेश्वर,

आवक- 1200,

किमान दर- 4550,

कमाल दर- 4865,

सर्वसाधारण दर- 4705,

बाजार समिती- बुलढाणा,

आवक- 500,

किमान दर- 3800,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4200,

बाजार समिती- बुलढाणा-धड,

आवक- 463,

किमान दर- 4200,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4600,

बाजार समिती- सिंदखेड राजा,

आवक- 2056,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4850,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- उमरखेड,

आवक- 570,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4700,

सर्वसाधारण दर- 4650,

बाजार समिती- उमरखेड-डांकी,

आवक- 860,

किमान दर- 4650,

कमाल दर- 4750,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- बाभुळगाव,

आवक- 1660,

किमान दर- 4250,

कमाल दर- 4980,

सर्वसाधारण दर- 4580,

बाजार समिती- काटोल,

आवक- 1110,

किमान दर- 4100,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती- आर्णी,

आवक- 1100,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4860,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती- सोनपेठ,

आवक- 939,

किमान दर- 4412,

कमाल दर- 4828,

सर्वसाधारण दर- 4750,

Soyabean price today
Soyabean price today

शेतकरी मित्रांनो हे वरील बाजारभाव आहेत. 06 नोव्हेंबर 2023 चे दिवसभरातील कापसाचे बाजार भाव, मागच्या वर्षी कापूस बाजार भाव हा फार जास्त होता. यावर्षी कापूस बाजार भाव वाढेल. अशी अपेक्षा शेतकरी मित्रांना होती.

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर! (Cotton price today)

आता महाराष्ट्रातील तुमच्या जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजार भाव, Bajar bhav Today, Mandi Bhav, APMC Rates जसे, कापूस (Cotton rate), तूर (Tur Rate), सोयाबीन (Soyabean Rate), बाजरी (Bajra Rate), हरभरा (Gram Rate), मका (Makka Rate), कांदा (Onion Rate), डाळिंब (Pomegranate Rate), ज्वारी (sorghum), उडीद (Udid), ई. पिकांचे बाजार भाव दररोज आपल्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा.

हे पण वाचा: आजचे तूर बाजार भाव Tur price today 07 November 2023

Bajarbhav

Related Post

2 thoughts on “आजचे सोयाबीन बाजार भाव Soyabean price today 07 November 2023”

Leave a Comment