आज या बाजार समितीत सोयाबीनला 5150 रु. दर मिळाला | Soyabean price today 09 November 2023

By Bajarbhav

Published on:

Soyabean price today

आजचे सोयाबीन बाजार भाव, Soyabean price today 09 November 2023

शेतमाल : सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean price today)

दिनांक:- 09/11/2023

बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर,

आवक- 2709,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 5001,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- जळगाव,

आवक- 136,

किमान दर- 4550,

कमाल दर- 4825,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- कारंजा,

आवक- 7000,

किमान दर- 4450,

कमाल दर- 4985,

सर्वसाधारण- 4845,

बाजार समिती – मानोरा,

आवक- 319,

किमान दर- 4525,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण दर- 4771,

बाजार समिती- मोर्शी,

आवक- 1000,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 4875,

सर्वसाधारण दर- 4687,

बाजार समिती- मालेगाव (वाशिम),

आवक- 1800,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 5101,

सर्वसाधारण दर- 4950,

बाजार समिती- सोलापूर,

आवक- 382,

किमान दर- 4615,

कमाल दर- 4850,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- अमरावती,

आवक- 8466,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 4915,

सर्वसाधारण दर- 4857,

बाजार समिती- नागपूर,

आवक- 3326,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4902,

सर्वसाधारण दर- 4752,

बाजार समिती – जळकोट,

आवक- 1428,

किमान दर- 4851,

कमाल दर- 5025,

सर्वसाधारण दर- 4941,

बाजार समिती- जालना,

आवक- 10463,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 5150,

सर्वसाधारण दर- 4875,

बाजार समिती- अकोला,

आवक- 7043,

किमान दर- 4000,

कमाल दर- 4950,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती – यवतमाळ,

आवक- 776,

किमान दर- 4300,

कमाल दर- 4930,

सर्वसाधारण दर- 4615,

बाजार समिती- अकोट,

आवक- 950,

किमान दर- 4465,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 5000,

बाजार समिती- हिंगणघाट,

आवक- 8113,

किमान दर- 3100,

कमाल दर- 5050,

सर्वसाधारण दर- 3900,

बाजार समिती- बीड,

आवक- 181,

किमान दर- 4371,

कमाल दर- 4921,

सर्वसाधारण दर- 4832,

बाजार समिती- वाशीम,

आवक- 3000,

किमान दर- 4525,

कमाल दर- 4940,

सर्वसाधारण दर- 4650,

बाजार समिती- वाशीम – अनसींग,

आवक- 600,

किमान दर- 4550,

कमाल दर- 5030,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती – उमरेड,

आवक- 3465,

किमान दर- 3500,

कमाल दर- 5050,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- वर्धा,

आवक- 363,

किमान दर- 3980,

कमाल दर- 4815,

सर्वसाधारण दर- 4325,

बाजार समिती- हिंगोली- खानेगाव नाका,

आवक- 632,

किमान दर- 4650,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4725,

बाजार समिती- जिंतूर,

आवक- 300,

किमान दर- 4701,

कमाल दर- 4851,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- मलकापूर,

आवक- 2945,

किमान दर- 4005,

कमाल दर- 4925,

सर्वसाधारण दर- 4400,

बाजार समिती- दिग्रस,

आवक- 520,

किमान दर- 4550,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 4795,

बाजार समिती – गेवराई,

आवक- 164,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4826,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- लोणार,

आवक- 850,

किमान दर- 4550,

कमाल दर- 4951,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- वरोरा,

आवक- 1389,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 4851,

सर्वसाधारण दर- 4300,

बाजार समिती- वरोरा-शेगाव,

आवक- 210,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4400,

बाजार समिती- वरोरा-खांबाडा,

आवक- 786,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 4750,

सर्वसाधारण दर- 4300,

बाजार समिती- हिमायतनगर,

आवक- 130,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 4600,

सर्वसाधारण दर- 4550,

बाजार समिती- मुरुम,

आवक- 260,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 4800,

सर्वसाधारण दर- 4750,

बाजार समिती- सेनगाव,

आवक- 500,

किमान दर- 4350,

कमाल दर- 4850,

सर्वसाधारण दर- 4550,

बाजार समिती- पाथरी,

आवक- 112,

किमान दर- 4450,

कमाल दर- 4831,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- बार्शी – टाकळी,

आवक- 300,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती- नांदूरा,

आवक- 2100,

किमान दर- 4115,

कमाल दर- 5016,

सर्वसाधारण दर- 5016,

बाजार समिती- राळेगाव,

आवक- 235,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 4850,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- राजूरा,

आवक- 399,

किमान दर- 4405,

कमाल दर- 4840,

सर्वसाधारण दर- 4665,

बाजार समिती- आष्टी- कारंजा,

आवक- 953,

किमान दर- 4400,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4675,

बाजार समिती- सिंदी (सेलू),

आवक- 1400,

किमान दर- 4450,

कमाल दर- 5000,

सर्वसाधारण दर- 4850,

Soyabean price today
Soyabean price today 09 November 2023

शेतकरी मित्रांनो हे 09 नोव्हेंबर 2023 सोयाबीनचे वरील बाजारभाव आहेत. दिवसभरातील सोयाबीनचे बाजारभाव, मागच्या वर्षी सोयाबीनला भाव नव्हता. यावर्षी सोयाबीन बाजारभाव वाढेल. अशी अपेक्षा शेतकरी मित्रांना होती.

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर! (Cotton price today)

आता महाराष्ट्रातील तुमच्या जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजार भाव, Bajar bhav Today, Mandi Bhav, APMC Rates जसे, कापूस (Cotton rate), तूर (Tur Rate), सोयाबीन (Soyabean Rate), बाजरी (Bajra Rate), हरभरा (Gram Rate), मका (Makka Rate), कांदा (Onion Rate), डाळिंब (Pomegranate Rate), ज्वारी (sorghum), उडीद (Udid), ई. पिकांचे बाजार भाव दररोज आपल्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा.

Bajarbhav

Related Post

2 thoughts on “आज या बाजार समितीत सोयाबीनला 5150 रु. दर मिळाला | Soyabean price today 09 November 2023”

Leave a Comment