Soyabean price Today 16 November 2023: सोयाबीनचे भाव वाढले | सोयाबीनला मिळाला 5,525 रुपये भाव | Market Rate Daily

By Bajarbhav

Published on:

Soyabean price Today

Market Rate Daily: आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Soyabean price Today 16 November 2023

शेतमाल : सोयाबीन बाजारभाव (Soyabean price Today)

दिनांक:- 16/11/2023

बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर,

आवक- 500,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 5311,

सर्वसाधारण दर- 5175,

बाजार समिती- जळगाव,

आवक- 289,

किमान दर- 4551,

कमाल दर- 5025,

सर्वसाधारण दर- 5000,

बाजार समिती- माजलगाव,

आवक- 3101,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 5177,

सर्वसाधारण- 5100,

बाजार समिती – सिल्लोड,

आवक- 98,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4900,

बाजार समिती- कारंजा,

आवक- 5000,

किमान दर- 4900,

कमाल दर- 5390,

सर्वसाधारण दर- 5180,

बाजार समिती- तुळजापूर,

आवक- 750,

किमान दर- 5100,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण दर- 5100,

बाजार समिती- मोर्शी,

आवक- 900,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5145,

सर्वसाधारण दर- 4972,

बाजार समिती- सोलापूर,

आवक- 361,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 5170,

सर्वसाधारण दर- 5000,

बाजार समिती- अमरावती,

आवक- 9276,

किमान दर- 5000,

कमाल दर- 5156,

सर्वसाधारण दर- 5078,

बाजार समिती – परभणी,

आवक- 960,

किमान दर- 5100,

कमाल दर- 5250,

सर्वसाधारण दर- 5150,

बाजार समिती- हिंगोली,

आवक- 1000,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5221,

सर्वसाधारण दर- 5010,

बाजार समिती- लासलगाव – निफाड,

आवक- 256,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 5330,

सर्वसाधारण दर- 5201,

बाजार समिती – अकोला,

आवक- 5020,

किमान दर- 4200,

कमाल दर- 5030,

सर्वसाधारण दर- 4700,

बाजार समिती- यवतमाळ,

आवक- 618,

किमान दर- 5100,

कमाल दर- 5300,

सर्वसाधारण दर- 5150,

बाजार समिती- चिखली,

आवक- 265,

किमान दर- 4900,

कमाल दर- 5300,

सर्वसाधारण दर- 5100,

बाजार समिती- हिंगणघाट,

आवक- 6263,

किमान दर- 3800,

कमाल दर- 5400,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती – वाशीम,

आवक- 3000,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 5140,

सर्वसाधारण दर- 4850,

बाजार समिती- वाशीम – अनसींग,

आवक- 300,

किमान दर- 5050,

कमाल दर- 5300,

सर्वसाधारण दर- 5100,

बाजार समिती- उमरेड,

आवक- 2128,

किमान दर- 4000,

कमाल दर- 5525,

सर्वसाधारण दर- 5250,

जार समिती- हिंगोली- खानेगाव नाका,

आवक- 408,

किमान दर- 5000,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण दर- 5050,

बाजार समिती- जिंतूर,

आवक- 571,

किमान दर- 5030,

कमाल दर- 5225,

सर्वसाधारण दर- 5150,

बाजार समिती – मलकापूर,

आवक- 365,

किमान दर- 4025,

कमाल दर- 5325,

सर्वसाधारण दर- 5100,

बाजार समिती- गेवराई,

आवक- 425,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 5161,

सर्वसाधारण दर- 4850,

बाजार समिती- तेल्हारा,

आवक- 600,

किमान दर- 4900,

कमाल दर- 5150,

सर्वसाधारण दर- 5110,

जार समिती- चांदूर बझार,

आवक- 536,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 5200,

सर्वसाधारण दर- 4720,

बाजार समिती – वरोरा,

आवक- 768,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 5230,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती- वरोरा-खांबाडा,

आवक- 279,

किमान दर- 3000,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण दर- 4500,

बाजार समिती- औसा,

आवक- 6625,

किमान दर- 4500,

कमाल दर- 5351,

सर्वसाधारण दर- 5281,

बाजार समिती- औराद शहाजानी,

आवक- 2153,

किमान दर- 5150,

कमाल दर- 5218,

सर्वसाधारण दर- 5218,

जार समिती- मुरुम,

आवक- 560,

किमान दर- 5050,

कमाल दर- 5169,

सर्वसाधारण दर- 5110,

बाजार समिती – सेनगाव,

आवक- 300,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण दर- 4900,

बाजार समिती- नांदूरा,

आवक- 450,

किमान दर- 4351,

कमाल दर- 5275,

सर्वसाधारण दर- 5275,

बाजार समिती- बुलढाणा-धड,

आवक- 442,

किमान दर- 4400,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण दर- 4750,

जार समिती- उमरखेड,

आवक- 280,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4700,

सर्वसाधारण दर- 4650,

बाजार समिती – उमरखेडउमरखेड-डांकी,

आवक- 240,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 4700,

सर्वसाधारण दर- 4650,

बाजार समिती- आष्टी- कारंजा,

आवक- 461,

किमान दर- 4600,

कमाल दर- 5300,

सर्वसाधारण दर- 5025,

बाजार समिती- सिंदी (सेलू),

आवक- 1546,

किमान दर- 4250,

कमाल दर- 5330,

सर्वसाधारण दर- 5200,

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर! (Soyabean price Today)

Soyabean price Today
Soyabean price Today 16 November 2023

आता महाराष्ट्रातील तुमच्या जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजार भाव, Bajar bhav Today, Mandi Bhav, APMC Rates जसे, कापूस (Cotton rate), तूर (Tur Rate), सोयाबीन (Soyabean price Today), बाजरी (Bajra Rate), हरभरा (Gram Rate), मका (Makka Rate), कांदा (Onion Rate), डाळिंब (Pomegranate Rate), ज्वारी (sorghum), उडीद (Udid), ई. पिकांचे बाजार भाव दररोज आपल्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा. (Soyabean price Today)

हे पण वाचा: MCX Cotton Rate today 16 November 2023 | शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! आज कापसाचे भाव वाढले | पहा कुठे मिळाला ७,५०० रूपये दर

Also Read:- MCX Cotton Rate today 16 November 2023

Bajarbhav

Related Post

Leave a Comment