Soyabean price Today 17 November 2023: सोयाबीनचे भाव वाढले | सोयाबीनला मिळाला 5,395 रुपये भाव | Market Rate Daily

By Bajarbhav

Published on:

Soyabean price Today

Market Rate Daily: आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Soyabean price Today 17 November 2023

शेतमाल : सोयाबीन बाजारभाव (Soyabean price Today)

दिनांक:- 17/11/2023

बाजार समिती – जळगाव,

आवक- 16,

किमान दर- 5051,

कमाल दर- 5051,

सर्वसाधारण दर- 5051,

बाजार समिती- कारंजा,

आवक- 5000,

किमान दर- 4950,

कमाल दर- 5200,

सर्वसाधारण दर- 5120,

बाजार समिती- अचलपूर,

आवक- 499,

किमान दर- 4900,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण- 5000,

बाजार समिती – तुळजापूर,

आवक- 425,

किमान दर- 5050,

कमाल दर- 5050,

सर्वसाधारण दर- 5050,

बाजार समिती- अमरावती,

आवक- 9942,

किमान दर- 5000,

कमाल दर- 5181,

सर्वसाधारण दर- 5090,

बाजार समिती- हिंगोली,

आवक- 930,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5230,

सर्वसाधारण दर- 5015,

बाजार समिती- लासलगाव – निफाड,

आवक- 268,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5201,

सर्वसाधारण दर- 5190,

बाजार समिती- अकोला,

आवक- 5114,

किमान दर- 4400,

कमाल दर- 5225,

सर्वसाधारण दर- 5200,

बाजार समिती- चिखली,

आवक- 1100,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5300,

सर्वसाधारण दर- 5050,

बाजार समिती – बीड,

आवक- 318,

किमान दर- 5071,

कमाल दर- 5215,

सर्वसाधारण दर- 5157,

बाजार समिती- वाशीम,

आवक- 1700,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 5250,

सर्वसाधारण दर- 5000,

बाजार समिती- वाशीम – अनसींग,

आवक- 300,

किमान दर- 4950,

कमाल दर- 5300,

सर्वसाधारण दर- 5050,

बाजार समिती – भोकर,

आवक- 230,

किमान दर- 4000,

कमाल दर- 5020,

सर्वसाधारण दर- 4510,

बाजार समिती- हिंगोली- खानेगाव नाका,

आवक- 471,

किमान दर- 5000,

कमाल दर- 5150,

सर्वसाधारण दर- 5075,

बाजार समिती- मुर्तीजापूर,

आवक- 2300,

किमान दर- 4850,

कमाल दर- 5245,

सर्वसाधारण दर- 5105,

बाजार समिती- मलकापूर,

आवक- 1050,

किमान दर- 4625,

कमाल दर- 5395,

सर्वसाधारण दर- 5111,

बाजार समिती – गेवराई,

आवक- 230,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5151,

सर्वसाधारण दर- 5050,

बाजार समिती- औराद शहाजानी,

आवक- 1772,

किमान दर- 5131,

कमाल दर- 5223,

सर्वसाधारण दर- 5177,

बाजार समिती- मुरुम,

आवक- 665,

किमान दर- 4981,

कमाल दर- 5100,

सर्वसाधारण दर- 5041,

जार समिती- बार्शी – टाकळी,

आवक- 232,

किमान दर- 5000,

कमाल दर- 5200,

सर्वसाधारण दर- 5100,

बाजार समिती- उमरखेड,

आवक- 290,

किमान दर- 4700,

कमाल दर- 4900,

सर्वसाधारण दर- 4800,

बाजार समिती – राजूरा,

आवक- 350,

किमान दर- 4850,

कमाल दर- 5180,

सर्वसाधारण दर- 5141,

बाजार समिती- काटोल,

आवक- 1225,

किमान दर- 4200,

कमाल दर- 5300,

सर्वसाधारण दर- 5300,

बाजार समिती- आष्टी (वर्धा),

आवक- 479,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5185,

सर्वसाधारण दर- 5020,

जार समिती- सिंदी (सेलू),

आवक- 974,

किमान दर- 4650,

कमाल दर- 5250,

सर्वसाधारण दर- 5100,

बाजार समिती – कळंब (यवतमाळ),

आवक- 350,

किमान दर- 4800,

कमाल दर- 5200,

सर्वसाधारण दर- 5100,

Soyabean price Today 17 November 2023

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर! (Soyabean price Today)

Soyabean price Today
Soyabean price Today 17 November 2023

आता महाराष्ट्रातील तुमच्या जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजार भाव, Bajar bhav Today, Mandi Bhav, APMC Rates जसे, कापूस (Cotton rate), तूर (Tur Rate), सोयाबीन (Soyabean price Today), बाजरी (Bajra Rate), हरभरा (Gram Rate), मका (Makka Rate), कांदा (Onion Rate), डाळिंब (Pomegranate Rate), ज्वारी (sorghum), उडीद (Udid), ई. पिकांचे बाजार भाव दररोज आपल्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा. (Soyabean price Today)

Bajarbhav

Related Post

1 thought on “Soyabean price Today 17 November 2023: सोयाबीनचे भाव वाढले | सोयाबीनला मिळाला 5,395 रुपये भाव | Market Rate Daily”

Leave a Comment