Soyabean Rate Today 18 November 2023: सोयाबीनचे भाव वाढले | सोयाबीनला मिळाला 5,395 रुपये भाव | Market Rate Daily

By Bajarbhav

Published on:

Soyabean Rate Today

Market Rate Daily: आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Soyabean Rate Today 18 November 2023

शेतमाल : सोयाबीन बाजारभाव (Soyabean Rate Today)

दिनांक:- 18/11/2023

बाजार समिती – जळगाव

आवक- 13

किमान दर- 5045

कमाल दर- 5125

सर्वसाधारण दर- 5045

बाजार समिती- छत्रपती संभाजीनगर

आवक- 77

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5000

सर्वसाधारण दर- 4950

बाजार समिती- कारंजा

आवक- 4500

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5200

सर्वसाधारण- 5095

बाजार समिती – तुळजापूर

आवक- 650

किमान दर- 5051

कमाल दर- 5051

सर्वसाधारण दर- 5051

बाजार समिती- अमरावती

आवक- 9726

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5125

सर्वसाधारण दर- 5062

बाजार समिती- अमळनेर

आवक- 55

किमान दर- 4850

कमाल दर- 4950

सर्वसाधारण दर- 4950

बाजार समिती- अंबड (वडी गोद्री)

आवक- 49

किमान दर- 4448

कमाल दर- 5175

सर्वसाधारण दर- 4700

बाजार समिती- वडूज

आवक- 50

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 5000

बाजार समिती- लातूर

आवक- 33062

किमान दर- 5151

कमाल दर- 5312

सर्वसाधारण दर- 5250

बाजार समिती – लातूर -मुरुड

आवक- 72

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5151

सर्वसाधारण दर- 5100

बाजार समिती- अकोला

आवक- 4213

किमान दर- 4500

कमाल दर- 5250

सर्वसाधारण दर- 5100

बाजार समिती- चिखली

आवक- 978

किमान दर- 4700

कमाल दर- 5321

सर्वसाधारण दर- 5010

बाजार समिती – बीड

आवक- 254

किमान दर- 5021

कमाल दर- 5281

सर्वसाधारण दर- 5092

बाजार समिती- वाशीम

आवक- 3000

किमान दर- 4700

कमाल दर- 5170

सर्वसाधारण दर- 4850

बाजार समिती- वाशीम – अनसींग

आवक- 300

किमान दर- 4950

कमाल दर- 5300

सर्वसाधारण दर- 5150

बाजार समिती- जिंतूर

आवक- 250

किमान दर- 4950

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 5050

बाजार समिती – मुर्तीजापूर

आवक- 1900

किमान दर- 4780

कमाल दर- 5165

सर्वसाधारण दर- 5040

बाजार समिती- मलकापूर

आवक- 479

किमान दर- 4200

कमाल दर- 5195

सर्वसाधारण दर- 4920

बाजार समिती- गेवराई

आवक- 134

किमान दर- 4500

कमाल दर- 5050

सर्वसाधारण दर- 4850

जार समिती- परतूर

आवक- 86

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5130

सर्वसाधारण दर- 5100

बाजार समिती- औराद शहाजानी

आवक- 1669

किमान दर- 5071

कमाल दर- 5155

सर्वसाधारण दर- 5113

बाजार समिती – सेनगाव

आवक- 445

किमान दर- 4700

कमाल दर- 5050

सर्वसाधारण दर- 4800

बाजार समिती- चांदूर-रल्वे.

आवक- 240

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5155

सर्वसाधारण दर- 5050

बाजार समिती- धारणी

आवक- 100

किमान दर- 4500

कमाल दर- 4600

सर्वसाधारण दर- 4550

जार समिती- नादगाव खांडेश्वर

आवक- 744

किमान दर- 4850

कमाल दर- 5110

सर्वसाधारण दर- 4980

बाजार समिती – सिंदखेड राजा

आवक- 1379

किमान दर- 4650

कमाल दर- 5150

सर्वसाधारण दर- 4950

बाजार समिती- सिंदी

आवक- 300

किमान दर- 4650

कमाल दर- 5210

सर्वसाधारण दर- 4850

जार समिती- सिंदी (सेलू)

आवक- 856

किमान दर- 4000

कमाल दर- 5220

सर्वसाधारण दर- 5100

बाजार समिती – देवणी

आवक- 132

किमान दर- 5101

कमाल दर- 5246

सर्वसाधारण दर- 5173

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर! (Soyabean Rate Today)

आता महाराष्ट्रातील तुमच्या जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजार भाव, Bajar bhav Today, Mandi Bhav, APMC Rates जसे, कापूस (Cotton rate), तूर (Tur Rate), सोयाबीन (Soyabean Rate Today), बाजरी (Bajra Rate), हरभरा (Gram Rate), मका (Makka Rate), कांदा (Onion Rate), डाळिंब (Pomegranate Rate), ज्वारी (sorghum), उडीद (Udid), ई. पिकांचे बाजार भाव दररोज आपल्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा. (Soyabean Rate Today)

Bajarbhav

Related Post

2 thoughts on “Soyabean Rate Today 18 November 2023: सोयाबीनचे भाव वाढले | सोयाबीनला मिळाला 5,395 रुपये भाव | Market Rate Daily”

Leave a Comment