Soyabean Rate Today 20 November 2023: सोयाबीनचे भाव वाढले | सोयाबीनला किती दर मिळाला पहा | Market Rate Daily

By Bajarbhav

Published on:

Soyabean Rate Today

Market Rate Daily: आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Soyabean Rate Today 20 November 2023

आता तुमच्या शेतमालाचे बाजारभाव पहा एकाच क्लिक वर! (Soyabean Rate Today)

आता महाराष्ट्रातील तुमच्या जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजार भाव, Bajar bhav Today, Mandi Bhav, APMC Rates जसे, कापूस (Cotton rate), तूर (Tur Rate), सोयाबीन (Soyabean Rate Today), बाजरी (Bajra Rate), हरभरा (Gram Rate), मका (Makka Rate), कांदा (Onion Rate), डाळिंब (Pomegranate Rate), ज्वारी (sorghum), उडीद (Udid), ई. पिकांचे बाजार भाव दररोज आपल्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ebajarbhav.in या वेबसाईट वर सर्व शेतमालाचे बाजार भाव आपल्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करू. ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेयर करा. (Soyabean Rate Today)

शेतमाल : सोयाबीन बाजारभाव (Soyabean Rate Today)

दिनांक:- 20/11/2023

बाजार समिती – जळगाव

आवक- 10

किमान दर- 4995

कमाल दर- 5000

सर्वसाधारण दर- 4995

बाजार समिती- छत्रपती संभाजीनगर

आवक- 12

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 5050

बाजार समिती- कारंजा

आवक- 10500

किमान दर- 4750

कमाल दर- 5140

सर्वसाधारण- 5005

बाजार समिती – मोर्शी

आवक- 1200

किमान दर- 4800

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 4950

बाजार समिती- सोलापूर

आवक- 303

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5140

सर्वसाधारण दर- 5080

बाजार समिती- अमरावती

आवक- 14079

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5085

सर्वसाधारण दर- 5042

बाजार समिती- मेहकर

आवक- 2550

किमान दर- 4200

कमाल दर- 5185

सर्वसाधारण दर- 4900

बाजार समिती- लातूर

आवक- 24232

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5200

सर्वसाधारण दर- 5120

बाजार समिती- लातूर -मुरुड

आवक- 180

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5151

सर्वसाधारण दर- 5100

बाजार समिती – अकोला

आवक- 3667

किमान दर- 4100

कमाल दर- 5270

सर्वसाधारण दर- 5000

बाजार समिती- यवतमाळ

आवक- 1974

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5250

सर्वसाधारण दर- 5075

बाजार समिती- अक्कलकोट

आवक- 110

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5175

सर्वसाधारण दर- 5000

बाजार समिती – वाशीम

आवक- 3000

किमान दर- 4450

कमाल दर- 5040

सर्वसाधारण दर- 4800

बाजार समिती- वाशीम – अनसींग

आवक- 600

किमान दर- 5050

कमाल दर- 5400

सर्वसाधारण दर- 5250

बाजार समिती- भोकर

आवक- 224

किमान दर- 4700

कमाल दर- 5005

सर्वसाधारण दर- 4852

बाजार समिती- हिंगोली- खानेगाव नाका

आवक- 580

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 5000

बाजार समिती – मुर्तीजापूर

आवक- 3200

किमान दर- 4750

कमाल दर- 5105

सर्वसाधारण दर- 5005

बाजार समिती- सावनेर

आवक- 130

किमान दर- 4600

कमाल दर- 4959

सर्वसाधारण दर- 4800

बाजार समिती- गेवराई

आवक- 115

किमान दर- 4200

कमाल दर- 5020

सर्वसाधारण दर- 4620

जार समिती- वरोरा

आवक- 150

किमान दर- 3000

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 4500

बाजार समिती- निलंगा

आवक- 674

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5119

सर्वसाधारण दर- 5050

बाजार समिती – मुखेड (Soyabean Rate Today)

आवक- 105

किमान दर- 5150

कमाल दर- 5175

सर्वसाधारण दर- 5150

बाजार समिती- बसमत

आवक- 897

किमान दर- 4800

कमाल दर- 5125

सर्वसाधारण दर- 4962

बाजार समिती- बार्शी – टाकळी

आवक- 220

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 5000

जार समिती- सिंदखेड राजा

आवक- 1587

किमान दर- 4650

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 4950

बाजार समिती – घाटंजी

आवक- 350

किमान दर- 4850

कमाल दर- 5250

सर्वसाधारण दर- 4950

बाजार समिती- राजूरा

आवक- 393

किमान दर- 4670

कमाल दर- 4990

सर्वसाधारण दर- 4875

जार समिती- काटोल

आवक- 650

किमान दर- 4000

कमाल दर- 5071

सर्वसाधारण दर- 4550

बाजार समिती – आष्टी- कारंजा

आवक- 834

किमान दर- 4600

कमाल दर- 5180

सर्वसाधारण दर- 5180

बाजार समिती- सिंदी (सेलू)

आवक- 2340

किमान दर- 4750

कमाल दर- 5120

सर्वसाधारण दर- 4950

जार समिती- कळंब (यवतमाळ)

आवक- 320

किमान दर- 4700

कमाल दर- 5050

सर्वसाधारण दर- 4800

बाजार समिती – सोनपेठ

आवक- 173

किमान दर- 4931

कमाल दर- 5072

सर्वसाधारण दर- 5001

Bajarbhav

Related Post

Leave a Comment